28/11/2016 av William New, Intellectual Property Watch 2 Kommentarer.

Del denne historien:

Karibisk nasjon Antigua & amp; Barbuda har erkl rt at det vil utove et alternativ gitt av et WTO-tvistbil ggelsespanel for a lofte beskyttelse pa amerikanske immaterielle rettigheter som starter i 2017 dersom USA ikke endelig endrer en lov som blokkerer oyas nasjonalspill pa gambling eller kompensere det.

Ifolge en WTO-utgivelse sirkulert i dag, Antigua & amp; Barbuda sa at 12-arsaken har trukket for lenge, og tapene sine har utgjort ca. 250 millioner dollar, noe som forarsaker skade pa landets lille okonomi.

Et WTO-panel i 2013 ga retten til landet til a bruke kryssrepotering mot USA for a gjenopprette tapene. Dette betyr i stedet for a heve tariffer pa tjenester & # 8211; omradet av den opprinnelige tvisten & # 8211; og dermed skade sin egen okonomi ved a gjore tjenester dyrere, for eksempel turisme, kan Antigua ga etter et annet omrade som kan fa mer av en reaksjon: USAs immaterielle rettigheter.

Antigua & amp; Barbuda har gjort store trusler for a gjennomfore gjengjeldelsen i fortiden, men har ikke fulgt gjennom, og har ikke gitt en bestemt frist. Det var ikke klart pa pressetiden, noe som ba Antigua om a sette slutten av 2016-fristen, men det kunne muligens v re relatert til den innkommende amerikanske presidenten Donald Trump som tok kontor i januar. Antigua & amp; Barbudas erkl ring er tilgjengelig her [pdf].

Den amerikanske offisielle uttalelsen var veldig kort og avslorte ingenting, og sier bare at det har sagt tidligere, er det fortsatt forpliktet til a lose problemet. Men ifolge WTO hevdet USA i motet i 23. november at det hadde lagt fram en pakke med tjenesteinnrommelser som kompensasjon for fjerning av internettgambling fra den amerikanske forpliktelsesplanen. & # 8221; Antigua og Barbuda & # 8220; var det eneste medlemmet som blokkerte USA fra a fullfore denne prosessen, & # 8221; det sto. Men USA syntes a v re braced for Antigua a fortsette, sier ifolge WTO at det bare hapet at det ville v re gjennomsiktig og i trad med DSBs autorisasjon.

Men Antigua sa at USA har mislyktes flere ganger for a tilby skikkelig kompensasjon for a blokkere sin WTO-tillatte gambling tjeneste. & # 8220; Til tross for god troskonsulasjoner fra sin side, hadde USA ikke foreslatt oppgjorsbetingelser som ville kompensere for skade, & # 8221; Antigua sa, som preget av WTO. & # 8220; Alle WTO-medlemmer, sa det, burde v re opptatt av fortsatt manglende overholdelse av USA i denne konflikten. & # 8221;

Den langvarige feilen & # 8221; av USA for a avgjore sin manglende overholdelse av WTO-regler og # 8220; har potensial til a kollapse tilliten til effektiviteten og troverdigheten til det reglerbaserte handelssystemet, & # 8221; Antigua sa i sin uttalelse til DSB. Antigua og Barbuda, en av de minste okonomiene i verden har enna ikke hoste noen fordel av a ha prevunnet mot USA gjennom DSBs avgjorelser og anbefalinger.

Det neste motet i DSB er 16. desember.

Nedenfor er WTO-pressemeldingens sammendrag av dette sporsmalet:

DS285: USA – Tiltak som pavirker grenseoverskridelsen Levering av spill og spilltjenester: Erkl ring fra Antigua og Barbuda.

Antigua og Barbuda bemerket at 12 ar var gatt siden USA ble funnet a v re i strid med sine forpliktelser i henhold til GATS-avtalen i denne tvisten. I lopet av den perioden hadde Antigua, et land med et BNP pa mindre enn 1 milliard dollar, blitt fratatt handelsinntekter pa 250 millioner dollar. Dette hadde signifikant svekket Antiguas okonomiske vekst og utvikling. Til tross for god troskonsulter fra sin side hadde USA ikke foreslatt oppgjorsbetingelser som ville kompensere for skadene. Alle WTO-medlemmer, sa det, burde v re opptatt av fortsatt manglende overholdelse av USA i denne tvisten.

Antigua og Barbuda sa det var for tiden engasjert i sine endelige diskusjoner med USA for a lose denne saken. Men hvis et oppgjor ikke ble nadd innen utgangen av 2016, ville Antigua matte ta til suspensjon av opphavsrett ved salg av amerikansk immateriell eiendom, i samsvar med prisen fra DSB.

USA sa at det var forpliktet til a lose denne saken, men at det var skuffet at Antigua og Barbuda hadde karakterisert USA som a ha handlet i ond tro da USA hadde tatt en konstruktiv tiln rming til a lose saken. USA sa det hadde ved flere anledninger forsokt a avgjore denne tvisten. USA legger ogsa fram en pakke med serviceinnrommelser som kompensasjon for a fjerne internettgambling fra den amerikanske forpliktelsesplanen. Antigua og Barbuda var det eneste medlemmet som blokkerte USA fra a fullfore denne prosessen.

USA sa det sa frem til fremtidig engasjement med landets nye regjering. I forbindelse med Antigua og Barbudas foreslatte plan for suspensjon av fordeler, sa USA at den ville gjennomga denne noye og forventede Antigua for a sikre at suspensjonen var gjennomsiktig og innenfor DSBs fullmakt. USA bemerket imidlertid at en slik suspensjon av immaterielle rettigheter ville motvirke Antigua og Barbudas egne interesser og oppfordret den til a revurdere for de tok dette hidtil usete skrittet.

Venezuela, Argentina, Jamaica, Dominica (pa vegne av Organisasjonen for Ost-Karibiske Stater) og Cuba uttrykte stotte til Antigua og Barbudas uttalelse og oppfordret USA til a komme i samsvar med WTOs forpliktelser.

Del denne historien:

Kommentarer.

Tilgang til WTO-lenken, DSB autoriserte Antigua & amp; Barbuda suspenderer forpliktelser i henhold til TRIPS-avtalen pa et niva som ikke overstiger 21 millioner dollar arlig. & # 8221; Tror noen virkelig at en sa liten mengde sannsynligvis vil ha noen effekt pa amerikansk politikk? Det er ikke overraskende at A & B har hatt rett til a gjore dette (& # 8220; cross-retaliate & # 8221;) i noen tid, men har aldri.

Trackbacks.

[& # 8230;] Antigua & # 038; Barbuda lofter USAs IP-beskyttelse i 2017 hvis USA ikke overholder WTOs regelverk [& # 8230;]

Categories: posts


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!