12. mai 2014 | av informasjon levert av identifix inc

Denne TSB gjelder for Audi-modeller fra 2000 til 2014, inkludert Q5, R8, A6, A8, Q7, A4, A3, TT, Allroad, A5 og A7.

Sentral lasing via fjernkontrollen virker ikke sporadisk eller permanent, men lasene kan fortsatt betjenes manuelt. Manglende synkronisering mellom fjernkontrollnokkelen og kjoretoyet kan oppsta fordi batteriet er koblet fra eller batteriet i fjernkontrollen er blitt byttet ut. Hvis andre sendere opererer i samme frekvensomrade (mobiltelefoner, TV-stasjoner, tradlose hodetelefoner etc.), kan fjernkontrolltasten v re midlertidig slatt av, fordi det ikke er mulig a vise fjernkontrollknappen tydelig. Dette er nodvendig for a forhindre utilsiktet opplasing av kjoretoyet fra andre uavhengige avsendere.

Utfor synkroniseringen mellom hver fjernkontrollnokkel og kjoretoyet:

Apne kjoretoyet mekanisk med nokkelen. Trykk pa opplasingsknappen pa fjernkontrolltasten. Sett nokkelen inn i tenningsbryteren og bytt til PA-stillingen. Sla nokkelen AV igjen og fjern nokkelen. Trykk pa lase opp-knappen eller laseknappen pa fjernkontrolltasten. Modellar 2002 eller senere: Hvis synkroniseringsprosedyren ikke var vellykket, ma du justere fjernkontrollnokkelen (e) til Central Comfort System-kontrollmodulen (adressord 46) ved hjelp av VAS-skanneverktoyet. Folg testplan J393-sentral kontrollmodul for komfortsystem, tilpassing av fjernkontrolltast via tilpasning (kanal 21). Noen ganger folger & ldquo; slette alle minnestillinger forst & rdquo; testplan gir bedre resultater.

Trykk en av knappene pa fjernkontrolltasten. Las eller lase opp kjoretoyet en gang mekanisk med nokkelen. Den komplette prosessen ma ikke ta lengre tid enn 30 sekunder. Opptil og med modellar 2009: Hvis synkroniseringsprosedyren ikke var vellykket, ma du justere fjernkontrollnokkelen (e) til Central Comfort System-kontrollmodulen (adresseord 46) ved hjelp av VAS-skanneverktoyet. Folg testplan J393-sentral kontrollmodul for komfortsystem, tilpasse fjernkontrollnokkel (e). Noen ganger folger & slette alle minneposisjoner forst & rdquo; testplan gir bedre resultater. Fra modellar 2010: Hvis synkroniseringsprosedyren ikke lyktes, ma du justere fjernkontrollnokkelen (e) til BCM2 (kjoretoyets elektriske systemstyringsenhet), adresseord 09, ved hjelp av VAS-skanneverktoyet. Folg testplan J519-Kjoretoyets elektriske systemkontrollmodul, tilpasser fjernkontrollnokkelen (e).

2009-2014 A42008-2014 A5, 2014 A5 Cabriolet, 2009-2014 Q5, 2011-2014 A8, 2012-2014 A7 og 2012-2014 A6.

Trykk pa en knapp pa fjernkontrollen innenfor bilens omrade. Apne om nodvendig kjoretoyet med nodnokkelen pa dorlasen. Sla pa tenningen ON og OFF.

en. Apne kjoretoyet mekanisk med nokkelen.

b. Sett nokkelen inn i tenningsbryteren og bytt til PA-stillingen.

c. Sla av tenningen igjen.

1. Hvis synkroniseringen ikke hjelper, ma du kontrollere batteriet pa fjernkontrollen. Batterispenningen ma v re 3,0 V eller hoyere.

Hvis den eksterne batterispenningen er under 3,0 V, ma du bytte ut batteriet og utfore synkronisering pa nytt. Sjekk om det er noen forstyrrende avsendere i n rheten. Kontroller om det er noen forstyrrende avsendere i kjoretoyet. Hvis forstyrrelser var ansvarlige for tilstanden, forklar dette til kunden.

Registrer deg for e-nyhetsbrev.

Legg inn 21 tidligere kommentarer.

cassidy chibuye @ 10/28/2017 3:04:16 AM.

Jeg har en Audi A6 2012. Batteriet mitt gikk flatt, og jeg har ikke lyktes a lase opp dorene med tastene. Vennligst bista.

Gerardo Lopez @ 10/28/2017 5:37:39 PM.

Jeg leser pa et papir som omhandler bruk av bilnokkel i tilfelle feil pa fjernkontrollen. Hva er nodoperasjonsprosedyren til startspareren og det 4-sifrede nummeret pa bilnokkelen (i en boks) som er nodvendig for a deaktivere startsparet. Jeg antar at jeg har glemt et «nokkelkort» Jeg har en 2013 A7.

Graham Cook @ 12/6/2017 9:17:00 AM.

Tok min slutten av 2010 A8 til handbilsvognen igjen nokkelen med dem og gjorde matvarehandel. Samlet bil, apnet fint med fjernkontroll startet, men fortalte meg a bytte fjernbatteri pa dash skjermen. Fikk hjem last bil med fjernkontroll. gikk inn i huset skiftet batteri. Fjern dod! Fungerer ikke apnet bil med nokkeltast startet med startknapp med nokkel mot indikert panel nar du blir bedt om da slatt av tenningen. Nokkelen virker fortsatt ikke. Fikk spare nokkel som hadde et nytt batteri for seks maneder siden, og det virker heller ikke. Hjelp!

Julie @ 12/26/2017 9:25:10 AM.

Jeg har en 2005 Audi A4 og fulgte synkroniseringsinstruksjonen og det fungerte perfekt! Takk!

Junior @ 1/24/2018 1:51:09 PM.

Min Audi a6 2007 modell vil ikke apne noen ganger eksternt med fob. Og selv nar jeg prover a apne bilen manuelt med nokkelen, ma jeg til og med gjore flere forsok for det apnes. Jeg prover a apne oppstarten og manuelt, og dette setter alarmen av. Hva kan v re arsaken til dette? Som jeg har provd a sette nokkelen inn i tenningen og sla pa for omprogrammering, men fjernkontrollen fortsatt mislykkes.

Categories: posts


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!