Privat Sub CommandButton1_Click ()

cnter = Cells (Rows.Count, 1) .End (xlUp) .Row.

For k = 2 For a cnter.

Label1.Caption = Range («a» & amp; k) .Value.

Hvis cnter2> cnter * (3.5 / 5) Sa.

Gjor mens Timer & lt; Start + Tid.

Gjor mens Timer & lt; Start + Tid.

cnter2 = cnter2 + 1.

Eventuelle rad, v r sa snill?

cnter = Cells (Rows.Count, 1) .End (xlUp) .Row.

For jeg = 1 til 10 ‘her provde jeg a fa en effekt av at ikonbokstavene spinner litt lenger.

Label1.Caption = Range («a» & amp; k) .Value.

Hvis cnter2> cnter * (3.5 / 5) Sa.

Tid = 0,8 ‘her provde jeg a gjore spinnet raskere.

Gjor mens Timer & lt; Start + Tid.

Gjor mens Timer & lt; Start + Tid.

cnter2 = cnter2 + 1.

Ovenstaende genererte ikke det forventede resultatet.

Dim recno (1 til 100) Som helhet.

cnt = Cells (Rows.Count, 1) .End (xlUp) .Row.

For snd1 = 1 For a cnt1 ‘unngas gjenta det samme nummeret.

b = Int (Rnd * cnt1) + 1.

’tilordne tilfeldige tall til de utpekte kolonnene.

For snd2 = 1 Til cnt1.

b = Int (Rnd * cnt1) + 1.

For snd3 = 1 Til cnt1.

b = Int (Rnd * cnt1) + 1.

For k = 2 For a cnter.

Label1.Caption = Range («a» & amp; k) .Value.

Label2.Caption = Range («c» & amp; k) .Value.

Label3.Caption = Range («e» & amp; k) .Value.

Hvis cnter2> cnter * (3.5 / 5) Sa.

Gjor mens Timer & lt; Start + Tid.

Gjor mens Timer & lt; Start + Tid.

cnter2 = cnter2 + 1.

For d = 2 For a cnter.

Label1.Caption = Range («a» & d) .Value.

Label2.Caption = Range («c» & d1) .Value.

Label3.Caption = Range («e» & d2) .Value.

2. Ikonbokstavene snurrer fort pa etikettene.

3. Hvis omtrent 2/3 av hurtigsloyfen bortfaller da.

ikonet bokstaver vil sakte under den gjenv rende tiden av lokken.

5. Vis sluttresultatet (ikonet bokstaver med tilfeldig no = 1) pa etikettene en etter en.

PS! Jeg har besokt dette forumet i noen ar, og jeg forstar fullt ut formalet med dette forumet. Jeg mener ikke a sporre noen guruer til a skrive kodene for meg. Jeg vil bare l re noe her.

– knappen klikk hendelseslanseringer «spilleautomat» animasjonsrutine.

– tilfeldige tall er lastet inn i 3 regneark kolonner.

– Start en loop hvor verdier fra hver kolonne er lastet inn i etiketter pa en brukerform.

– Nar hver lokke utforer, reduseres hastigheten som hver etikett er lastet med en verdi pa.

EZ Arkiv Annonser Plugin for vBulletin Copyright 2006 Computer Help Forum.

Categories: posts


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!