Noen hevder at sjakkspillet oker de vantro og intelligens, og det hjelper en til a l re seg hvordan man skal slass. Dette kravet er urimelig. Sjakk har ingenting a gjore med vits eller intelligens; Tvert imot lider intelligens i dette spillet. Skakspilleren blir sa absorbert i dette spillet at han ikke har noen omsorg eller bekymring for noe annet. Ja det er ingen overraskelse i det faktum at ved konstant spilling forbedrer manens evne til a manovrere de forskjellige matene og bevegelsene i spillet. Men da, hva er fordelen med denne gevinsten? Pa samme mate har dette spillet ikke noe forhold til kampene i kamp eller krig. Handlingen av spillet er begrenset til sine tekniske eller vanlige manovrer, f.eks. ridderen beveger seg sa og elefanten beveger seg sa. I ekte og ekte kamper er dette ikke bevegelsene som skal finnes. Krigets manovrer er helt forskjellige og separate. Kort sagt begge disse pastandene er absurde.

Noen hevder at ifolge Mazhab (skolens tanker) av Imam Shafi’ee RA er skuespillet tillatt, men det ma papekes at dette var det forste syn pa det store imamet, men selv da bestemte han seg for visse forhold for tillatelsen, f.eks involvering i spillet ma ikke v re i den utstrekning at ytelsen til Salaat er forsinket fra sin faste tid; Spillet ma ikke spilles rikelig; absorpsjon i det ma ikke v re sa mye at svaret pa noens salaam ikke er gitt, etc. Disse betingelsene er ikke funnet i disse dager nar dette spillet blir spilt. Det er ogsa et faktum at Imam Shafiee senere trakk seg ut av sjakk som var tillatt.

Mange av de store muslimske l rde har klart uttalt forbudet og ikke-tillatelsen til sjakk. Imam Malik RA sa at det er verre enn Nardspillet (backgammon, som ogsa er haram) og mer destruktive enn gambling.

Hadhrat Ali sa ogsa:

«Sjakk er gambling av Ajam-folkene (ikke-arabere)»

Profeten sa:

Den som spiller Backgammon har ulydet Allah Ta’ala og hans (Rasool). »

Skuespillet er Haraam. Hvis skuespillet er ledsaget av gambling enn dets forbud er enstemmig. Hvis det spilles uten gambling, sa er det en meningsforskjell i sitt forbud. Hvor Allah Ta’aala erkl rte alkohol og gambling som forbudt, forklarte han arsaken til dette forbudet. Allah sier i den Hellige Koranen at Shaytan onsker a skape en darlig folelse blant dere. Han onsker a skape hat blant dere, og a rette oppmerksomheten fra Salaat og Allah Taa’las minne. Sa uansett hvor dette er til stede, vil forbudet tre i kraft, og den ovelsen blir Haraam. Alle er klar over graden av absorpsjon i disse spillene.

Absorpsjon i dette spillet (sjakk) er sa mye at vi soker beskyttelsen av Allah Ta’ala. Sannheten i saken er at nar noen blir forankret i en viss praksis, og denne trenden trer inn i hans blod og blodarer, sa til doden forblir det overveldende, og i denne ovelsen dor en mann til slutt.

Categories: posts


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!