BLOOM UPPDATERT: Torsdag, 3 Jul 2014, 2:08.

Singapore patalte et rekordt antall hvitvaskingssaker og grep over $ 115 millioner (HK $ 715 millioner) av mistenkt kriminelt inntekt i 2013 da flere utenlandske lovbrytere oppsoker bankkontoer i byen.

«Singapores apenhet som et internasjonalt transportsenter og finanssenter viser det til grenseoverskridende hvitvasking og terroristfinansieringsrisiko,» Tan Boon Gin, direktor for Commercial Affairs Department, sa i byraets arsrapport. «Vi ser en trend med utenlandske kriminelle som onsker a vaske penger gjennom Singapore bankkontoer.»

Byens politi har tredoblet sine okonomiske undersokelsesressurser med en okning i mistenkelige transaksjonsrapporter og bistandsforesporsler fra utenlandske handhevelsesorganer.

Byraet mottok 22 417 mistenkelige transaksjonsrapporter i 2013, en okning pa 25 prosent fra aret for, ifolge rapporten. Det ga okonomisk etterretning til utenlandske organer i 341 tilfeller, opp fra 160 i 2012. Finanspolitiet mottok 164 utenlandske foresporsler om hjelp. Mer enn S $ 65 millioner av mistenkt forbrytelse ble beslaglagt i det foregaende aret, ifolge agenturets arsrapport for 2012.

Singapore oker sine regler for bekjempelse av hvitvasking i trad med globale regler etter amerikanske myndigheter & sonde av sveitsiske banker for sine avtaler pa vegne av amerikanske kunder. Byen planlegger a regulere virtuelle valutaformidlere, inkludert operatorer av bitcoin-utvekslinger og salgsautomater for a handtere hvitvaskingsrisiko.

Hvitevoksenagenten og sentralbanken undersoker mistenkte uregelmessigheter i aksjehandel etter at en penny stock rut i oktober slettet 6,9 milliarder dollar i markedsverdi.

Ved a registrere deg godtar du vare T & C’er og personvernregler.

Du er registrert. Vi tror du ogsa vil.

Ved a registrere deg godtar du vare T & C’er og personvernregler.

Categories: posts


Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!